Integritetspolicy

Denna policy förklarar hur vi på Ostens (Säljdirekt i Stockholm AB) behandlar dina personuppgifter och hur vi ser till att behandlingen av dessa personuppgifter (Begreppet ”personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person) utförs på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning (nr 2016/679). Integritetspolicyn gäller för dig som är besökare på vår webbsida eller som användare av våra tjänster här på webben.

Ostens är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller av eventuella andra för vår räkning. Detta innebär att vi bestämmer hur, varför och på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter.

Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas eller om du vill ta bort en del information om dig, alternativt all information kontaktar du oss per telefon eller mail. Kontaktuppgifter hittar du i sidfoten.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

När du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster kommer vi samla in och lagra följande personuppgifter:

Vår webbplats

De personuppgifter vi behandlar om dig när du besöker vår publika webbplats är indirekta personuppgifter via din användning av funktioner på webbplatsen och genom vår användning av cookies, som beskrivs längre ner i denna policy.

Personuppgifterna behandlas för att förbättra webbplatsen, för att ta fram anonymiserad statistik över hur webbplatsen används, för att kommunicera med dig samt för att marknadsföra våra tjänster och produkter.

Beställning av varor som slutkund

Beställning av våra varor tas upp av en säljare, som är en deltagare i en grupp (tex ett idrottslag, förening eller skolklass). Säljaren registrerar beställningen och kontaktuppgifterna till dig som konsument endast i sitt fysiska pappershäfte, det lagras alltså ingenting online.

Vid en eventuell reklamation av våra varor lämnar du en del uppgifter om dig själv. Dessa uppgifter tas bort permanent inom 13 månader efter lämnad reklamation.

Kontaktperson vid beställning av varor

När du beställer ett paket varor behandlar vi flertalet personuppgifter, exempelvis dina kontaktuppgifter, hemadress och personnummer. Dessa uppgifter behandlas bara i vår egen databas och säljs inte vidare. Din information kan komma att användas inom Säljdirekt-koncern för att ge dig andra erbjudanden som berör samma intresse. Personuppgifterna behandlas för att tillhandahålla den beställda tjänsten och för marknadsföringsändamål. Dina personuppgifter tas bort 36 månader efter senast genomförda försäljningsomgång. Utöver det så arkiveras fakturor mellan 7 och 8 år enligt bokföringslagen

Email

När du har mailkontakt med oss behandlar vi dina personuppgifter och dessa behandlas för att vi ska kunna kommunicera och hjälpa dig med eventuella frågor eller reklamationer.

Personuppgifterna tas bort inom 24 månader efter sista mailkontakt. Ostens säljer aldrig vidare din mailadress.

Webbshop

Varje säljande grupp har möjlighet att via Ostens få tillgång till en webbshop online. Vid visat intresse för detta så skickar Ostens en länk till respektive kontaktperson med en kopia på uppsatt webbshop och även en guide hur hanteringen ska ske.

Den kopierade webbshoppen tillhör därefter kontaktpersonen och dess Google-konto. Även respektive beställning och personuppgifterna som erläggs i webbshoppen tillhör då även kontaktpersonen och dess konto. Ostens är därmed inte ansvariga för att denna information försvinner efter att slutkunden fått leverans av sin produkt, däremot så är Ostens tydliga mot kontaktpersonen att raderandet av informationen ska ske efter avslutad aktivitet.

Laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Ostens behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig (om du t.ex. beställer information eller säljer våra produkter) och när vi har ett legitimt intresse att behandla dem, t.ex. ett intresse att kunna kommunicera med dig samt att marknadsföra oss och utveckla våra tjänster. Behandlingen av dina personuppgifter är i vissa fall också nödvändig för att vi ska kunna fullgöra rättsliga skyldigheter som följer av lag. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg. Den rättsliga grunden för insamling och behandling av dina personuppgifter baseras på Dataskyddsförordningens formuleringar gällande uppfyllande av avtal, samtycke samt lag- och myndighetskrav.

Cookies

Vi använder cookies på denna webbplats. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på webbplatsen. Vi använder även cookies för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen, analysera besöksmönster samt förbättra webbplatsens funktionalitet och användarens upplevelse av webbplatsen. Denna information gör det möjligt för oss att tillhandahålla personligt anpassade uppgifter, samt utveckla och optimera webbplatsen.

Den information som samlas in via cookies på våra webbplatser används endast för Ostens ändamål, dvs. inte för tredje parts ändamål. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t.ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när du stänger sin webbläsare (så kallade ”session-cookies”) alternativt lagras på din dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies kan tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

De cookies som används på våra webbplatser beskrivs här:

Google Tag Manager (Google Analytics och retargeting) – Webbanalys, kampanjuppföljning, riktad annonsering till tidigare besökare på webbplatsen – Lagras 3 år

Facebook Pixel – Utvärdera annonser på Facebook samt rikta annonser till tidigare besökare på webbplatsen – Lagras permanent

Acceptera cookies – Lagra användarens godkännande av att cookies används på webbplatsen – Lagras 2 år

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till Ostens, i egenskap av personuppgiftsansvarig för bolagets behandlingar av dina personuppgifter.
Du har följande rättigheter:

Rätt till registerutdrag – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du bedömer att Ostens behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Kontakt

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär, e-post eller telefon.