Allmänna villkor

 

Mellan Ostens (organisationsnummer 556641-8702), och förening/skola/idrottslag eller skolklass nedan gemensamt kallade ”gruppen”, gäller dessa villkor.

 

Gruppens villkor:

 • Ska bestå av minst fem försäljare.
 • Insamlingen ska ha som syfte att tjäna pengar till ett gemensamt mål, alltså inte till egna fickpengar.
 • Gruppen ska ha en kontaktperson som sköter kontakten med Säljdirekt.
 

Kontaktpersonens villkor:

 • Ska vara 18 år eller äldre.
 • Tar personligt betalningsansvar för gruppens betalningar till Ostens.
 • Inga betalningsanmärkningar.
 • Godkänner att en kreditprövning sker.
 • Godkänner att vi sparar dennes personuppgifter i vår databas.
 • Uppdraget kan under aktivitetens gång, efter godkänd prövning överlåtas till ny kontaktperson.
 • Kontaktpersonen kan överlåta betalningsansvaret till en annan person som uppfyller villkoren, utan att avsluta sitt uppdrag som kontaktperson. Ostens förbehåller sig rätten att neka ny betalningsansvarig, varpå ansvaret stannar hos kontaktpersonen.
 • Kontaktpersonen förbinder sig att läsa och följa Ostens instruktioner.
 

Ostens skyldigheter:

 • Ostens förbinder sig att ge försäljningsgruppen information och nödvändigt stöd under hela aktiviteten.
 • Ostens förbinder sig att leverera beställda varor. Om så ej sker ersätter Ostens försäljningsgruppens uteblivna förtjänst på de saknade varorna.
 • Vid fraktskador eller andra fel i leveransen förbinder sig Ostens att ersätta med fullgoda varor inom fem vardagar. Misslyckas Ostens med detta ersätts varans fulla inköpspris samt förtjänsten för den aktuella varan.
 • Om kunden vid reklamation önskar pengarna tillbaka ska Ostens utbetala ersättningen inom tio vardagar.
 

Betalningsvillkor:

Betalning sker alltid per faktura ställd till kontaktpersonen. Betaltiden är alltid 30 dagar. Sker inte betalning inom angiven tid utgår dröjsmålsränta enligt lag.

 

Ersättning:

Försäljningsgruppen behåller skillnaden mellan försäljningspriset till sina kunder och fakturabeloppet. Ostens tar inte ansvar för försäljningsgruppens egen redovisning av ersättningen.

 

Frakt:

Alla beställda varor levereras fraktfritt om inte annan överenskommelse träffats.